Kontakt

Hotel Dvorac Bežanec

Adresa:
Valentinovo 55, Pregrada, Hrvatska
Email:
gordana@hotel-dvorac-bezanec.hr
Kontakt telefon:
+385 (0) 98 9616 642
+385 (0) 91 535 6002

 

Podaci o tvrtci

Tvrtka:
HOTEL DVORAC BEŽANEC d.o.o.
Skraćena tvrtka:
HOTEL DVORAC BEŽANEC d.o.o.
Sjedište:
Valentinovo 55, 49218 Pregrada
Direktor:
Gordan Križanec
Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu
MB:
02297019
OIB:
85364460563
Temeljni kapital:
46.348.940,18 kuna
IBAN Privredna Banka Zagreb:
HR17 2340009 111032943 5

Rezervacije i upiti

    Lokacija